ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

TRWAJĄ ZAPISY DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY.

MIESIĘCZNA OPŁATA STAŁA 160 ZŁ, ZNIŻKA 50%(80 zł ) NA DRUGIE DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA (3 POSIŁKI) 8 ZŁ

PROSIMY RODZICÓW:

- DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI

O KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

- NOWYCH DZIECI O ZŁOŻENIE KARTY ZAPISU DO PRZEDSZKOLA.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI I KART DO 10 MARCA 2017 R. 

Z A P R A S Z A M Y