DNI ADAPTACYJNE

                                                                                                                                     NOWOPRZYJĘTE DZIECI 

W SIERPNIU (od 1 -go do 20-go)

W GODZINACH 10.00-12.00 lub 13.00- 15.00