W TROSCE O ZDROWIE PRZEDSZKOLAKÓW

Realizujemy  projekt „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.