DZIEŃ DYNI

SŁOWA PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW

ZA ZAANGAŻOWANIE W ZORGANIZOWANIE TEGO DNIA.