PAN POLICJANT

WYRAZY PODZIĘKOWANIA 

DLA  PANA KIEROWNIKA POSTERUNKU POLICJI W ŁACKU SZCZEPANA JARECKIEGO

I TATUSIA NIKOLKI ZA ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA.