MUZYCZNY DZIEŃ REGIONALNY

Nasz kolejny Dzień Regionalny był pod hasłem

,,Śpiwom i muzykom umilomy zycie".

Dziękujemy Panu Markowi Lipieniowi - instruktorowi GOK- u w Łącku

za atrakcyjne warsztaty muzyczne