DZIEŃ REGIONALNY Z UDZIAŁEM PANA SOŁTYSA

Kolejny Dzień Regionalny w naszym przedszkolu był z udziałem Sołtysa wsi Jazowsko - Pana Grzegorza

Olszewskiego. Pan Olszewski pełni funkcję sołtysa, ale również jest znakomitym historykiem, autorem

książki „ Jazowsko – dzieje wsi. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały o historii naszej wsi popartej

wiadomościami z książki i ciekawymi zdjęciami z dawnego Jazowska. To była bardzo ciekawa „ lekcja „  historii.

Dziękujemy serdecznie Panu Grzegorzowi i liczymy na następne spotkanie,

bo o historii naszej wsi możemy jeszcze dużo opowiadać .