PAN POLICJANT

WYRAZY PODZIĘKOWANIA 

DLA  PANA KIEROWNIKA POSTERUNKU POLICJI W ŁACKU SZCZEPANA JARECKIEGO

I TATUSIA NIKOLKI ZA ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA. 

                                     

DZIEŃ DYNI

SŁOWA PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO WSZYSTKICH RODZICÓW

ZA ZAANGAŻOWANIE W ZORGANIZOWANIE TEGO DNIA.

        

W TROSCE O ZDROWIE PRZEDSZKOLAKÓW

Realizujemy  projekt „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

– Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

  

ZAPRASZAMY……

 

ZAPRASZAMY NA

DNI ADAPTACYJNE

DZIECI NOWOPRZYJĘTE

W godzinach

od 10.30-11.30

i 13.30-16.00

WRAZ Z RODZICEM

LUB INNYM CZŁONKIEM RODZINY.

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

ZAKOŃCZYŁ SIĘ CYKL ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH

DZIĘKUJEMY PANI ANECIE MIKOŁAJCZYK-KURZEJA

ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAANGAŻOWANIE